Prawo do odstąpienia od umowy

DOMATOR W. Kozerski i S-ka sp.j.                                                      Katowice,24.12.2014
ul. Skalna 161c 43-100 Tychy
NIP 6460325824
Oddział Handlowy: ul. Czarnieckiego 5;
                           40-288 KATOWICE
tel/fax 32/2553792 tel 32/2599467, 3552870
www.domator.net.pl
domator@domator.net


INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY KUPNA W TRANSAKCJACH KONSUMENCKICH

dotyczy transakcji kupna poprzez patformę „www.domator.net.pl” treść zgodna z Ustawą Dz.U.z 2014r poz 827 /Zał.1/ 1.

Nabywcy -konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy kupna w terminie 14 dni od dnia w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba przez niego wskazana / inna niż przewoźnik/weszła w posiadanie rzeczy.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Nabywca musi poinformować Sprzedawcę, tj DOMATOR W.Kozerski i s-ka sp.j. 40-288 KATOWICE ul. Czarnieckiego 5 tel/fax 322553792 mail : domator@domator.net.pl o swojej decyzji - w sposób jednoznaczny, w formie dla siebie wygodnej, korzystajac z jednego z wyżej podanych adresów komunikacji bezpośredniej.
3. Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługujacego prawa /2/, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy /1/.
4. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy otrzymane płatności w tym najniższy z oferowanych koszt dostawy jeżeli były one w specyfikacji ceny sprzedaży, niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu, a w każdym razie nie później niż 14 dni po jego otrzymaniu, przy użyciu takich samych sposobów płatnosci jakie zostały użyte w transakcji, chyba że Nabywca wskaże inne rozwiazanie.
5. Rzeczy otrzymane należy odesłać na ades wskazany w p.2 w terminie do 14 dni po odstąpieniu od umowy – na własny koszt i ryzyko, wraz z dowodem nabycia /paragon, faktura VAT/. Pod określeniem „rzecz” należy rozumieć zarówno przedmiot użytkowy /np. klamka/ jak i indywidualne opakowanie, elementy i schematy montażowe itp. , a w przypadku np. wkładek atestowanych- również nienaruszone plomby producenta. Rzeczy zwracane w tym trybie nie mogą nosić znamion użytkowania, a w szczególności rys, zadrapań, pęknięć, nacięć.
6.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesienu do umów dostawy rzeczy nieprefabrykowanych tj. wykonanych na indywidualne zamówienie , np. wkładki w systemie MasterKey, wkładka wielokluczowa, wkładki w systemie jednego klucza, profile i uszczelki przyciete na wymiar, towar wykonany i dostarczony do Polski wyłącznie "na zamówienie" , towary unikatowe co do specyfiki bądz zamawianej ilości,  itp., jak również w odniesieniu do towarów o wartości ponizej 50zł brutto.