Polityka prywatności

Informujemy,że administratorem danych osobowych / ADO / klientów jest        
firma DOMATOR W.Kozerski i s-ka sp.j.

Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania zamówienia bieżącego, ewentualnych przyszłych  firmy DOMATOR.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu Art. 7 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1182.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia.
Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich popawiania lub usuwania poprzez kontakt iod@domator.net.pl.

W przypadku braku wyrażenia zgody dane osobowe nie będą przetwarzane w celach przesyłania informacji o aktualnych ofertach, lecz jedynie na potrzeby zarchiwizowania kontaktu po to, aby móc w przyszłości dopytać o dostępność usługi czy produktu. Taka archiwizacja i służbowy kontakt w sprawie dopytania o dostępność produktu/konsultacji odbywać się będzie na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu Spółki, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO i nie wymaga zgody, lecz w każdej chwili mogą wnieść Państwo sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Dane w tych celach będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu , nie dłużej jednak niż przez 5 lat od ustania współpracy.

Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.