Kategorie

Polityka prywatności

Informujemy,że administratorem danych osobowych / ADO / klientów jest        
firma DOMATOR W.Kozerski i s-ka sp.j.

Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłączniew celu wykonania zamówienia bieżącego, ewentualnych przyszłych oraz do przesyłania informacji marketingowych firmy DOMATOR.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu Art. 7 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1182.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia.
Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich popawiania lub usuwania poprzez kontakt domator@domator.net.pl.